H-Cs: 9-17 P : 9-15

Kizárólag előzetes bejelentkezés alapján.

06-30-284-4245

Hívjon, hogy segíthessek!

Keresés
a

Egyéb polgári peres és peren kívüli ügyek

a

Cégügyek, vállalati jog

Hivatásom gyakorlása során mindig törekedtem a személyes, bizalmi viszony kialakítására.

Cégalapítás

 

Az előkészítő munkához nem kell személyes megjelenés.

 

A szükséges adatokat on line elküldhetik, ezek különösen: cégnév (nem lehet azonos, vagy hasonló másik Magyarországon bejegyzett cég nevével), az e-mail cím, a székhely, a tagok és vagyoni hozzájárulásuk, a jegyzett tőke, a vezető tisztségviselők, a tevékenységi körök, valamint a NAV részére megküldendő nyilatkozat szükséges (Áfa kör megjelölése).

 

A székhely, telephely, fióktelep használat jogosultságának igazolásához (nem hiteles) tulajdoni lap másolat szükséges, melynek beszerezését az iroda vállalja.

 

A megadott adatok alapján elkészítjük a cégiratokat. Ezt követően kerül sor az egyszeri megjelenésre, ui. az okiratok aláírására kizárólag előttünk kerülhet sor. Az aláíráson minden érintett félnek meg kell jelennie és megfelelő okmányokkal igazolni személyazonosságát.

 

Ellenőrizzük az adatok helyességét, illetve elvégezzük a társaság tagjainak kötelező ügyfél azonosítását.(JÜB)

 

Nincsenek járulékos költségek.

 

Amennyiben a cég nem rendelkezik a jogszabályi előírásoknak megfelelő székhellyel, az iroda vállalja a székhely szolgáltatását is.

Az iroda természetesen vállalja már meglévő cégek egyéb cégügyeit is, mint

– változás bejegyzési eljárásban

– végelszámolásban

– felszámolási eljárásban

– cég adásvételében való közreműködést.

TÓTH Ügyvédi Iroda

Cím: 1071 Budapest, Bajza utca 1.

Tel.: 06-30-284-4245

Email: info@tothugyvediiroda.hu