H-Cs: 9-17 P : 9-15

Kizárólag előzetes bejelentkezés alapján.

06-30-284-4245

Hívjon, hogy segíthessek!

Keresés

Jelenleg kiemelt ügytípusnak számítanak a társasági jogi, és családi jog szakágazatba tartozó ügyek, a jövőben kiemelten szeretnék foglakozni az orvosi műhibákból adódó kártérítési ügyekkel is.

Pászthoryné Dr. Tóth Mária

a

Egyéb polgári peres és peren kívüli ügyek

a

Öröklési jog ügyek

Hagyatéki ügyekben és eljárásokban az iroda képviseli Önt annak érdekében, hogy jogait megfelelően és határidőben érvényesíthesse.

Az ügyvédi iroda készséggel vállalja e körben okiratok elkészítését, hogy biztosan megfeleljenek az adott jogszabályi előírásoknak.

Ilyenek különösen:

– végrendelet készítése

– öröklési szerződés készítése

a

Tulajdonjoggal, birtoklással kapcsolatos ügyek

Az ingatlanjogon belül leggyakoribb területek:

– ingatlan adásvételi szerződések készítése,

– ingatlanra vonatkozó bérleti, illetve egyéb használati jogot alapító szerződés készítése,

– ingatlan ajándékozási szerződés.

Ezen kívül az iroda vállalja az e tárgykörben előforduló összes szerződéstípus szerinti okirat elkészítését is, mint pl. közös tulajdon megszüntetésére, haszonélvezeti jog alapítására vonatkozó szerződés.

a

Családjogi ügyek

Az iroda egyik kiemelt szakterülete a családjog.

20 év ügyvédi tapasztalata segít abban, hogy eredményesen képviseljük a családjog minden területén.

Keressen minket:

– házassági bontóperben

– gyermek elhelyezési ügyekben

– gyermektartásdíj, valamint

– kapcsolattartás szabályozása esetén,

– házassági/élettársi vagyonjogi ügyek, közös tulajdon megosztása, házassági szerződés, stb.

Ezzel összefüggésben vállaljuk a szükséges okiratok elkészítését, peres és peren kívüli képviselet ellátását.

a

Cégügyek

Az iroda egyik kiemelt szakterülete

Cégalapítás

Az előkészítő munkához nem kell személyes megjelenés.

A szükséges adatokat on line elküldhetik, ezek különösen: cégnév (nem lehet azonos, vagy hasonló másik Magyarországon bejegyzett cég nevével), az e-mail cím, a székhely, a tagok és vagyoni hozzájárulásuk, a jegyzett tőke, a vezető tisztségviselők, a tevékenységi körök, valamint a NAV részére megküldendő nyilatkozat szükséges (Áfa kör megjelölése).

A székhely, telephely, fióktelep használat jogosultságának igazolásához (nem hiteles) tulajdoni lap másolat szükséges, melynek beszerezését az iroda vállalja.

A megadott adatok alapján elkészítjük a cégiratokat.

Ezt követően kerül sor az egyszeri megjelenésre, ui. az okiratok aláírására kizárólag előttünk kerülhet sor. Az aláíráson minden érintett félnek meg kell jelennie és megfelelő okmányokkal igazolni személyazonosságát. Ellenőrizzük az adatok helyességét, illetve elvégezzük a társaság tagjainak kötelező ügyfél azonosítását.(JÜB)

Nincsenek járulékos költségek.

Amennyiben a cég nem rendelkezik a jogszabályi előírásoknak megfelelő székhellyel, az iroda vállalja a székhely szolgáltatását is.

Az iroda természetesen vállalja már meglévő cégek egyéb cégügyeit is, mint

– változás bejegyzési eljárásban

– végelszámolásban

– felszámolási eljárásban

– cég adásvételében való közreműködést.

a

Egyéb polgári peres és peren kívüli ügyek

Kártérítési perek

ezen belül az iroda fontos ügytípusa az orvosi kártérítési perek csoportja, mely jellemzően orvosi mulasztás okán előállt testi és lelki sérülések jogi reparációja.

A körben vállaljuk az egészségügyi intézményekkel szembeni peres és peren kívüli eljárásban való képviseletet.

Szükség szerint beszerezzük az orvosi dokumentációt és az előzetes orvos-szakértői véleményt.

Az iroda tevékenységi körébe tartozik az adósság behajtás, ennek során

– közjegyzői eljárás keretében fizetési meghagyás kibocsátását, valamint

– végrehajtási kérelmet terjesztünk elő.

a

Társadalmi szervezetek ügyei

Az iroda az elmúlt 10 évben és jelenleg is ellátja alapítványok, egyesületek jogi képviseletét.

Tapasztalatainkra alapozva eredményesen tudjuk vállalni civil szervezetek alapításában, változásbejegyzési eljárásában való közreműködést.

Olvassa el bemutatkozásunkat és ismerje meg az Ügyvédi Irodánkat!

a
530

Ügyfélnek segítettem megoldani problémáját.

Az a legfontosabb számomra, hogy maximálisan, a másik helyzetébe való beleérzéssel tudjam képviselni ügyfelemet.

Írjon most!
a
620

Megoldott ügyben működtem közre.

Korábban a feladatok zömét a gazdasági jog adta, az elmúlt 5-6 évben azonban a magánszemélyek ügyei felé is fordultam.

HÍvjon most!

TÓTH Ügyvédi Iroda

Cím: 1071 Budapest, Bajza utca 1.

Tel.: 06-30-284-4245

Email: info@toth-ugyvediiroda.hu